Basisopleiding BHV PDF Print E-mail

De wettelijke basis voor de bedrijfshulpverlening is beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen bedrijfshulpverleners. De deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening betreft:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf

Om hun taken uit te kunnen voeren hebben bedrijfshulpverleners basiskennis en vaardigheden nodig op het gebied van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruiming.

De BHV-opleidingen bereiden bedrijfshulpverleners voor op hun taken.

Opleiding
De basisopleiding bedrijfshulpverlener is een 2 daagse opleiding en voldoet aan de huidige Arbo-eisen wordt verzorgd door zeer ervaren docenten. Zij hebben veel praktijkervaring en leren u of uw werknemer(s) te handelen in noodsituaties.

Voor wie
U kunt deelnemen als particulier/ondernemer/werkgever of werknemer van een bedrijf of instelling. U heeft geen vooropleiding nodig.

Inhoud
Tijdens de opleiding leert u alles over eerste hulp, reanimatie, AED, brandbestrijding en ontruiming, alarmeren van brandweer en ambulancepersoneel, noodsituaties beheersen en omgaan met een ontruimingsplan. Met het nabootsen van praktijksituaties brengen onze docenten de lesstof zo duidelijk mogelijk over. Kortom, een zeer interessante en interactieve opleiding!

Opleidingsduur
De opleiding bedrijfshulpverlener bestaat uit 2 lesdagen van 8 uur.

Examen
U sluit beide opleidingsdagen af met een schriftelijk examen. Ook worden uw praktijkverrichtingen gedurende de dagen beoordeeld. Sluit u beide onderdelen af met een positief resultaat dan ontvangt u een geregistreerd diploma. Het diploma bedrijfshulpverlener heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Deze kunt u verlengen door jaarlijks een herhalingsopleiding te volgen.

In-company opleidingen

Juist omdat iedere bedrijfssituatie anders is, verzorgen wij ook bedrijfsspecifieke in-company opleidingen. Dit kan al vanaf 6 personen per cursusgroep. De in-company cursus gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf.

 
Facebook
LinkedIn
YouTube
Volg ons